Plastyka mięśni – przeniesienie, zmiana kierunki działania, wydłużenie

FILOZOFIA

Sprawność przede wszystkim. Zdarza się, że życie pisze inny scenariusz, a powrót do pełnej sprawności wymaga czasu i cierpliwości. Jednak należy pamiętać, że rozwój medycyny daje coraz większe możliwości.

 

Opis zabiegu

Zabieg plastyki mięśni wykonywany jest najczęściej po urazach nerwów lub nieodwracalnego zniszczenia mięśni, kiedy prawidłowe działanie grup mięśniowych nie jest możliwe.

Na urazy nerwów narażone są najczęściej kończyny górne (ręka, ramię) oraz dolne (noga, stopa). Prawidłowe leczenie nerwów wymaga bardzo specjalistycznego postępowania diagnostyczno – leczniczego. W niektórych przypadkach, gdy nerw pozostaje częściowo nienaruszony (neurotmesis, aksonotmesis), jego powrót do zdrowia nie wymaga skomplikowanej terapii. Wystarcza uważna obserwacja, czasami tylko unieruchomienie. Jednak w wielu przypadkach, przy całkowitym uszkodzeniu nerwów obwodowych o typie neurapraksji, urazy wymagają rekonstrukcji chirurgicznej.

Dowiedz się więcej

Chirurgiczna naprawa nerwu polega na usunięciu uszkodzonej tkanki lub blizny z zakończeń nerwowych. Następnie nerw może być bezpośrednio połączony ponownie – jeśli jest wystarczająco długi – aby mógł prawidłowo funkcjonować. W niektórych przypadkach, gdy konieczne jest usunięcie większej ilości zniszczonej tkanki z zakończeń nerwowych, powstaje zbyt duży ubytek i jedyną metodą jest przeszczep kablowy nerwu pobranego z innego miejsca.

Przywrócenie prawidłowej funkcji nerwu może trwać wiele tygodni, a nawet miesięcy. W tym czasie pacjent poddawany jest okresowym badaniom, aby móc śledzić postępy regeneracji włókien nerwowych. Jednocześnie prowadzone są zabiegi rehabilitacyjne służące utrzymaniu elastyczności  i ruchu w stawach i mięśniach.

W niektórych urazach nerwów, a zwłaszcza tkanki mięśniowej, uszkodzenie jest na tyle skomplikowane, że powrót kończyny do pełnej sprawności nie jest możliwy bez wykonania zabiegu przeniesienia ścięgien. Taka transpozycja jest najczęściej wskazana w przypadku nieodwracalnego urazu nerwów obwodowych, gdyż w wyniku takiego urazu mięśnie trwale tracą swoją zdolność do skurczu. Ponadto technikę transpozycji stosuje się w przypadku nieodwracalnych uszkodzeń mięśni lub grup mięśni, co powoduje występowanie deformacji oraz spadek funkcji kończyn.

Przeniesienie operacyjne ścięgien mięśni pracujących prawidłowo na mięśnie porażone i prowadzone właściwie leczenie rehabilitacyjne pozwala na osiągnięcie dobrych wyników leczniczych.

 

PO ZABIEGU

∞ należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

 

ZABIEGI POWIĄZANE

∞ Operacja rekonstrukcyjna barku

∞ Badania genetyczne

∞ Operacje wad wrodzonych stóp

Umów się na konsultację!

Rezerwacja terminu