Inne

Plastyka mięśni – przeniesienie, zmiana kierunki działania, wydłużenie