Stopa końska i końsko-szpotawa

stopa końska

Stopy to jedne z najważniejszych części ciała człowieka, umożliwiające człowiekowi poruszanie się. Zdrowa stopa ma za zadanie stykać się z podłożem za pomocą trzech punktów: piętą oraz głową pierwszej i piątej kości śródstopia. Budowa zdrowej stopy sprawia, że jest ona w stanie dźwigać oraz przenosić ciężar ciała a także amortyzować wstrząsy, spowodowane poruszaniem się, zatrzymywaniem, przyspieszaniem itd.

Istnieje niestety sporo zniekształceń stóp, które powodują poważne trudności lub wręcz uniemożliwiają poruszanie się człowieka. Jednym z nich jest stopa końska. To zniekształcenie stopy określane jako proste (jego złożona wersja określona jest jako stopa końsko-szpotawa). Schorzenie zwane stopą końską najczęściej jest nabyte. Rzadko występuje jako schorzenie wrodzone i w takim wypadku obejmuje staw skokowy.

Najczęściej występuje postać nabyta i to zazwyczaj u dzieci z porażeniem mózgowym. Schorzenie polega na tym, że chory chodzi na palcach i opiera ciężar ciała na główkach kości śródstopia. To powoduje ich rozepchnięcie. Równocześnie palce zaczynają przypominać szpony a pięta jest uniesiona ku górze. Następuje szereg niekorzystnych zmian w obrębie więzadeł stopy (na przykład długie i krótkie więzadła podeszwowe ulegają skróceniu a przednie więzadła stawy skokowego rozciągnięciu). Zachodzą także zmiany w całej nodze: przykurcz ścięgna Achillesa, mięśni łydki oraz mięśnia strzałkowatego długiego i równocześnie wydłużenie mięśni przedniej grupy piszczelowej.

Jak wygląda leczenie stopy końskiej i końsko-szpotawej? U niemowląt stosuje się unieruchomienie stóp za pomocą gipsu, szyn lub specjalnych aparatów zapobiegających zginaniu podeszwowemu stopy i całość uzupełnia się odpowiednimi ćwiczeniami rehabilitacyjnymi. U osób dorosłych natomiast jedynym sposobem na wyleczenie jest zabieg chirurgiczny. W czasie jego trwania chirurg dokonuje wydłużenia ścięgna Achillesa i powięzi podeszwowej.

Może Cię zainteresować: