Operacje biodra / Endoproteza stawu biodrowego

Operacje stawu biodrowegoOperacje biodra

Chirurgia stawu biodrowego osiągnęła swój największy rozwój technologiczny i operacyjny w ciągu ostatniej dekady. Nowoczesne techniki opierające się na małoinwazyjnych dostępach do stawu biodrowego, nawigacji komputerowej i wykorzystaniu implantów o niskim stopniu ścieralności powierzchni protezy (oraz posiadające lepszą stabilność pierwotną i wtórną) dają pacjentom możliwość powrotu do czynnego życia, a nawet aktywności sportowych. Stosowane obecnie protezy, trzpienie przynasadowe, kapoplastyki dają szanse na bliższe fizjologii obciążenia kości udowych w odróżnieniu od protez standardowych – znacznie zmniejszających fizjologiczną elastyczność kostną. Do tego typu protez można wykorzystać tzw. „duże” głowy odpowiadające naturalnej wielkości głowie kości udowej minimalizując ryzyko zwichnięcia oraz jednocześnie zmniejszające ścieralność protez. Elementy protez wykonane ze specjalnych stopów metali, pokrytych nowoczesnymi powłokami hydroksyapatytowymi dają maksymalną szansę na prawidłowe wgojenie protezy i jej długoletnie funkcjonowanie. Jednocześnie u pacjentów młodszych, aktywnych życiowo można zastosować w odpowiednich warunkach anatomicznych wymianę jedynie powierzchni stawowych, tzw. resurfacing – kapoplastykę. Jest to etap wcześniejszy od tradycyjnych alloplastyk biodra, utrzymujących anatomię i biomechanikę naturalnego biodra usuwając jednocześnie dolegliwości bólowe związane z uszkodzonymi powierzchniami stawowymi. Ten typ operacji musi być jednak wykonany w biodrach mało zniekształconych i o odpowiedniej jakościowo tkance kostnej. Obecnie bardzo dynamicznie rozwijają się techniki małoinwazyjne, w szczególności dostęp przedni MIS minimalizujący uszkodzenie śródoperacyjne tkanek miękkich i maksymalnie oszczędzający mięśnie stawu biodrowego. Jako praktycznie jedyny dostęp operacyjny, który nie wymaga odłuszczenia lub odcięcia przyczepów mięśniowych. Daje to możliwość szybkiego uruchomienia pacjenta już w pierwszej dobie po zabiegu i bardzo szybkiego powrotu do życia codziennego. Kolejną zaletą jest niewielka śródoperacyjna utrata krwi, oraz minimalna blizna skórna w granicach około 6-10 cm. Tego typu chirurgia może być stosowana u prawie wszystkich pacjentów bez względu na wiek i grubość tkanki podskórnej. Wymaga dostępu do odpowiedniego instrumentarium małoinwazyjnego i oczywiście doświadczenia zespołu chirurgicznego.

Wszystkie tego typu nowoczesne techniki i operacje wykonywane są przez zespół AGklinik, który posiada już kilkunastoletnie doświadczenie we wszystkich rodzajach chorób i deformacjach stawu biodrowego. W klinice stosowane są różnego rodzaju techniki operacyjne przy użyciu dostępów mało inwazyjnych i standardowych (przedniego, przednio-bocznego), wykonywane są również zabiegi rewizyjne. Zespół specjalistów AGklinik obecnie współpracuje z wiodącymi ośrodkami europejskimi w zakresie prac na rozwojem technik operacyjnych oraz protez biodra, jak również w ramach programu edukacyjnego – kształcąc następne pokolenia chirurgów ortopedów.

Chirurgia biodra wykonywana w AGklinik:

  • Resurfacingkapoplastyki wykorzystując protezy ASR J&J, ReCap – Biomet, dla młodych aktywnych pacjentów ze zniszczeniem powierzchni stawowych biodra
  • Alloplastyki przynasadowe – dla młodych aktywnych pacjentów, z dużym zniszczeniem i deformacją stawu biodrowego, np. dysplazja, jałowa martwica głowy kości udowej, wykorzystując protezy Proxima J&J, z możliwością użycia dużej głowy, artykulacji metal – metal, ceramika – ceramika, ceramika – metal, protezy Metha – Aesculap z wielowariantowością protezy do stawów zdeformowanych oraz protezę NANOS SMITH – NEPHEW również z możliwością użycia „dużej” głowy
  • Alloplastyki „bezcementowe” standardowe (z tzw. długim trzpieniem) – dla pacjentów o mniejszej aktywności i słabszej jakości tkanki kostnej
  • Alloplastyki „cementowe” standardowe (z tzw. długim trzpieniem) – dla pacjentów starszych o słabej jakości tkanki kostnej

Cena: od 18000 zł – wszczepienie endoprotezy biodrowej

Cena: 8000 zł – 10000 zł – rekonstrukcja stawu biodrowego u dzieci

Może Cię zainteresować: