Badanie histopatologiczne

FILOZOFIA

Należy wykorzystać wszelkie dostępne metody rozpoznania choroby oraz sposoby jej leczenia.

 

Opis zabiegu

Histopatologia to dział patomorfologii, który zajmuje się badaniem mikroskopowym tkanki dotkniętej różnego rodzaju zjawiskami patologicznymi (zmianami chorobowymi). Badanie histopatologiczne umożliwia najdokładniejsze rozpoznanie zmian nowotworowych, a także  pozwala odróżnić zmianę złośliwą od niezłośliwej. Pozwala na wybranie właściwego sposobu leczenia i ocenie trafności zastosowanej terapii.

Dowiedz się więcej

Materiał do badania można uzyskać w trakcie biopsji lub podczas operacji. Pobrana tkanka jest specjalnie przygotowywana do badania.

To w jaki sposób zostanie pobrana zależy od umiejscowienia zmiany i podejrzenia co do jej rodzaju. Materiał do badań można pobrać przy pomocą:

∞ biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej – biopsję wykonuje się igłą o średnicy 0,4-0,6 mm. Najczęściej wykorzystywana do oceny cytologicznej i rozpoznawania rodzaju zmian małych, zlokalizowanych w tarczycy, piersi, guzków tkanek miękkich, powiększonych węzłów chłonnych, ślinianek. Wykonuje się pod kontrolą USG lub mammografii,

∞ biopsji gruboigłowej – pobranie do badania wykonuje się używając igły o średnicy 1,2 mm. Najczęściej jest wykorzystywana do diagnozowania zmian w nerkach, wątrobie, do rozpoznawania guzów w piersiach i prostacie. Biopsja gruboigłowa pozwala zbadać występowanie antygenów, które odpowiedzialne są za rozwój choroby oraz sprawdzić wrażliwości zmiany chorobowej na lek,

∞ biopsji wiertarkowej – wykorzystywana, gdy do badania histopatologicznego trzeba oddać większy fragment tkanki, zazwyczaj fragment kości,

∞ biopsji otwartej – to metoda pobierania masy guzowej przy pomocy noża chirurgicznego bądź innego narzędzia. Materiał do badania można pobrać wycinając fragment guza lub wycinając całość. Ten rodzaj biopsji wykonywany jest podczas znieczulenia miejscowego lub najczęściej ogólnego,

∞ biopsji śródoperacyjnej – materiał do badania pobierany jest w trakcie operacji i od razu przesyłany do pracowni patomorfologicznej. Diagnoza jest szybka (czas oczekiwania ok. 20 minut), a lekarz przeprowadzający operację dostaje informację jeszcze na sali operacyjnej. Dzięki temu może podejmować właściwe decyzje dotyczące kolejnych kroków zabiegowych,

∞   mammotoniczna – jedna z najnowocześniejszych metod pobierania wycinków z piersi. Podczas zabiegu wykorzystuje się specjalne urządzenie próżniowe i igłę o średnicy ok. 4,5 mm z mechanizmem rotacyjnym. Przewaga tego rodzaju biopsji polega na tym, że oprócz pobrania materiału do badania, można wyłuskać podejrzaną zmianę w całości (pod warunkiem, że guzek jest łagodny i nie przekracza 20 mm).

∞ wyskrobiny – metoda stosowana przy łyżeczkowaniu jamy macicy.

 

Badanie histopatologiczne – wyniki

Interpretację wyniku badania histopatologicznego zawsze trzeba zostawić lekarzowi zlecającemu diagnostykę. Z wyniku można odczytać to jaką postać histopatologiczną ma zmiana nowotworowa, jaki jest stopień jej złośliwości, a ocena zaawansowania choroby pozwala oszacować rokowania dla pacjenta. Można także w badaniu rozpoznać zmiany towarzyszące tkance nowotworowej, takie jak martwica, zatory nowotworowe czy owrzodzenia.

 

PO ZABIEGU

∞ pielęgnacja miejsca zabiegowego zgodnie z zalecaniami lekarza.

 

ZABIEGI POWIĄZANE

∞ Piersi – powiększenie

∞ Leczenie oszczędzające lub amputacje z jednoczesną rekonstrukcją

∞ Badanie histopatologiczne

Umów się na konsultację!

Rezerwacja terminu