Chirurgia onkologiczna

Badanie histopatologiczne

Operacje radykalne

Leczenie oszczędzające lub amputacje z jednoczesną rekonstrukcją

Operacje zmian łagodnych

Usunięcie łagodnych zmian piersi

Wycięcia zmian z przeszczepem lub plastyką

Proste wycięcie zmian skórnych