Zbyt płaskie

Transfer tkanki tłuszczowej Lipofilling

Wypełniacze – Hyacorp Body

Siatka podskórna – metoda prof. Serdeva