bartkowiak

dr Robert Bartkowiak – specjalista ginekolog położnik, specjalizuje się w zabiegach kosmetycznych kobiecych narządów płciowych. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1993 roku.

Staż podyplomowy odbył w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej. Ukończył szkolenie w zakresie diagnostyki prenatalnej w King’s College w Wielkiej Brytanii. Posiada Certyfikat Fetal Medicine Foundation, uprawniający do przeprowadzania badań prenalanych.