Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO agklinik.com

 1. Serwis internetowy (dalej „serwis”) agklinik.com jest własnością:
  AG KLINIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  ul. Kazimierzowska 43
  02-572 Warszawa
  .
 2. Każda osoba korzystająca z serwisu (dalej „Użytkownik”) agklinik.com przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Korzystanie z serwisu agklinik.com jest nieodpłatne.
 4. AGklinik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem serwisu, systemem transmisji, awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami jak i innymi wadami o charakterze technicznym, które mogą wpłynąć na poprawność, jakość, szybkość i właściwą parametryzację korzystania z serwisu.
 5. Informacje, wyjaśnienia, dane przedstawione przez pracownika lub podmiot działający na zlecenie AGklinik Sp. z o.o. ,podczas rozmowy telefonicznej jak i w kontakcie mailowym nie stanowią oferty handlowej – są informacjami na poziomie ogólnym dotyczącymi AGklinik Sp. z o.o. i jej oferty.
 6. AGklinik Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu.
 7. Termin obowiązywania niniejszego regulaminu jest nieoznaczony.
 8. AGklinik Sp. z o.o. zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia tekstu regulaminu po zmianach na stronie internetowej agklinik.com.