Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO agklinik.com

 1. Serwis internetowy (dalej „serwis”) agklinik.com jest własnością:
  AGKlinik
  ul. Kazimierzowska 43
  02-572 Warszawa
  .
 2. Każda osoba korzystająca z serwisu (dalej „Użytkownik”) agklinik.com przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Korzystanie z serwisu agklinik.com jest nieodpłatne.
 4. AGklinik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem serwisu, systemem transmisji, awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami jak i innymi wadami o charakterze technicznym, które mogą wpłynąć na poprawność, jakość, szybkość i właściwą parametryzację korzystania z serwisu.
 5. Informacje, wyjaśnienia, dane przedstawione przez pracownika lub podmiot działający na zlecenie AGklinik, podczas rozmowy telefonicznej jak i w kontakcie mailowym nie stanowią oferty handlowej – są informacjami na poziomie ogólnym dotyczącymi AGklinik i jej oferty.
 6. AGklinik zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu.
 7. Termin obowiązywania niniejszego regulaminu jest nieoznaczony.
 8. AGklinik zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia tekstu regulaminu po zmianach na stronie internetowej agklinik.com.