Badania
do zabiegów

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, paszportu  lub legitymacji szkolnej w celu potwierdzenia tożsamości. W przypadku braku dostarczenia badań oraz niemożliwość potwierdzenia tożsamości zastrzegamy sobie prawo niewykonania usługi medycznej.