Komórki macierzyste

Czym są zabiegi z wykorzystaniem komórek macierzystych?

Komórki macierzyste

Małoinwazyjne zabiegi regeneracyjne z odbudową uszkodzonych tkanek w ortopedii i traumatologii narządu ruchu z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych.

Komórki macierzyste mają możliwości namnażania, samoodnawiania i przekształcania się w różne typy wyspecjalizowanych komórek, takich jak komórki chrząstki, mięśni i więzadeł lub ścięgien. Posiadają także właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne.

Często stosuje się je zamiast leczenia operacyjnego, możliwe jest ich wielokrotne bezpieczne pobranie i implantacja w chorobowo zmienione miejsce co zwiększa skuteczność leczenia.

Pobieranie komórek macierzystych z tłuszczu?

komórki macierzyste w ortopedii

Mezenchymalne komórki macierzyste izolowane są z tkanki tłuszczowej pacjenta za pomocą cienkoigłowej liposukcji. Zabieg jest technicznie prosty i bezpieczny dla pacjenta. Tkanka tłuszczowa pobierana jest z brzucha lub przyśrodkowej powierzchni ud w znieczuleniu miejscowym lub dożylnym w trybie jednodniowej hospitalizacji co umożliwia pacjentowi wyjście do domu po kilku godzinach.

Proces oczyszczenia i przetworzenia tkanki tłuszczowej oraz koncentracji komórek macierzystych odbywa się w specjalnym urządzeniu.

Leczenie za pomocą komórek macierzystych

Uzyskane komórki macierzyste podaje się bezpośrednio do chorobowo zmienionego stawu, uszkodzonego więzadła lub ścięgna w następujących schorzeniach:

wykorzystanie komórek macierzystych

  • świeżych i przewlekłych uszkodzeniach chrząstki stawowej w stawie barkowym, biodrowym, kolanowym i skokowym
  • w zaburzeniach zrostu kostnego
  • w martwicach kości
  • w torbielach kości
  • w przebiegu entezopatii (np. kolano skoczka, łokieć tenisisty lub innych) i tendinopatii (np. ścięgna Achillesa lub innych).

Zastosowanie komórek macierzystych wielokrotnie przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek. Niekiedy wskazana jest kilkutygodniowa rehabilitacja przyspieszająca powrót do pełnej sprawności.

Skontaktuj się z nami: